Yasal Zorunluluk

AZ TEHLİKELİ VE 50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE, İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ BULUNDURMASI, 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması için işverenlerin ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Kanuna göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli tüm işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildi. Ancak az tehlikeli ve 50 den az çalışanı olan işyerlerinde bu zorunluluk 01/07/2017 tarihinden 01/07/2020 tarihine ertelendi.

Ama iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmet alımları dışındaki faaliyetler bu tarihten önce yapılmak zorundadır. 50 den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu kanunun 01.01.2013 tarihinden itibaren zorunludur. Az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği hizmetleri risk değerlendirmesi, acil durum eylem planının hazırlanması, genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleridir. 

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bir çalışanı bile olan tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti bulundurulacaktır. İşyerlerinde işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri ise iş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenmektedir. İş güvenliği uzmanlığı A, B, C sınıfına ayrılıyor ve tehlikeli sınıfa göre C sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli (1/1/2019 tarihine kadar) sınıfta olan işyerlerine, B sınıfı belgesi olanlar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli (1/1/2020 tarihine kadar) işyerlerine, A sınıfı belgesi olanlar ise tüm iş yerlerinde çalışabiliyor.

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerine idari para cezaları uygulanabiliyor. MAT OSGB olarak az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği hizmetlerini deneyimli ve sertifikalı uzman ekibimizle veriyoruz. İş güvenliği ve sağlığı hizmetlerimizle işyerinizde çalışanların sağlığını ve güvenliğinin korunmasını sağlıyoruz, kanun kapsamında yapılması gereken faaliyetleri sizin adınıza yürütüyoruz. Böylece hem çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği korunuyor hem de iş yerinizde kaza riskleri ortadan kalkıyor ve işlerinizde aksama yaşamıyorsunuz.