Acil Durum Eylem Planı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. Maddesi gereği işverenler, işyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden belirlemek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini almak, tatbikatların yapılmasını sağlamak ve acil durum eylem planını hazırlamak zorundadır.

Hızlı fiyat teklifi almak için talebinizi info@matosgb.net adresine gönderebilirsiniz.